Họp nghiệm thu đề tài “Bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội gắn với phát triển du lịch”(08/06/2018)

Sáng 8/6,  tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp nghiệm thu cấp thành phố Đề tài “Bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội gắn với phát triển du lịch”. Tham dự cuộc họp có KTS Đỗ Thanh Tùng – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia và các lãnh đạo, cán bộ của Viện. PGS.TS.KTS  Nguyễn Tố Lăng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp. 

34640466_10211154557651883_6296171448889245696_n

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thông qua việc khảo sát thực địa; phân tích tổng hợp tổng thể hệ thống các giá trị làng nghề truyền thống về các mặt (lịch sử, nghệ thuật, văn hóa xã hội, khoa học, giá trị khai thác sử dụng, giá trị biểu trưng) và ý kiến của chuyên để so sánh đối chiếu với các tiêu chí, chỉ tiêu về kiến trúc  cảnh quan, bảo tồn và phát huy giá trị, phát triển du lịch trong các định hướng phát triển, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành, bài học kinh nghiệm quốc tế của các nước đi trước trong khu vực và trên thế giới từ đó rút ra những nhận định, những kết luận và kiến nghị cho đề tài.

Sản phẩm của dự án sẽ hỗ trợ cho các địa phương có làng nghề trong địa bàn thành phố có các giải pháp bảo tồn nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Dự án gồm 3 nội dung chính: Đánh giá thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan các làng nghề truyền thống Hà Nội, Xác định các cơ sở khoa học, thực tiễn về bảo tồn & phát huy giá trị không gian kiến trúc cảnh quan làng nghề truyền thống Hà Nội phục vụ phát triển du lịch, Đề xuất giải pháp quy hoạch – kiến trúc & quản lý bảo tồn & phát huy giá trị không gian kiến trúc cảnh quan làng nghề truyền thống Hà Nội phục vụ phát triển du lịch.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đã có ý kiến góp ý với ban biên soạn.  Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ các nội dung góp ý của phản biện để có chất lượng hơn và đồng ý nghiệm thu đề tài ở cấp thành phố.

 

bình luận