Họp nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam”(26/05/2016)

Ngày 26/5, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp Hội đồng khoa học kỹ thuật nghiệm thu cấp cơ sở dự án SNKT “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam” tại trụ sở Viện.

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng phát biểu tại buổi họp

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng phát biểu tại buổi họp

Tham dự buổi họp có lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng, Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành, cùng đại diện lãnh đạo phòng ban trực thuộc Viện.

Hiện nay, một số công trình tôn giáo tín ngưỡng xây mới đã kế thừa từ hình thức kiến trúc truyền thống song cũng có rất nhiều công trình có ngôn ngữ, hình thức kiến trúc hiện đại, thuận lợi cho các nhu cầu tín ngưỡng, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn mới của cư dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bất cập, những khoảng trống từ nhận thức đến hành động, thiếu giải pháp quản lý đồng bộ và hơn cả là một định hướng chiến lược bền vững.

Nhóm thực hiện Dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam” đã rà soát, hệ thống và đánh giá hình thức kiến trúc của các công trình tôn giáo tín ngưỡng được xây dựng từ năm 1986 đến nay. Đồng thời đánh giá công tác quản lý, giám sát chất lượng kiến trúc đối với các dự án đầu tư, tu bổ các công trình tôn giáo tín ngưỡng làm cơ sở cho việc ban hành văn bản quản lý trong lĩnh vực này.

Dự án gồm ba nội dung chính, bao gồm: Tổng quan và cơ sở pháp lý về công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam; Khảo sát thực trạng xây dựng mới công trình tôn giáo tín ngưỡng từ năm 1986 đến nay; Đánh giá chung về công tác quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng công trình tôn giáo tín ngưỡng xây dựng mới. Nhóm khảo sát đã khảo sát 50 công trình ở 12 tỉnh trên cả nước, trong đó miền Bắc 13 công trình, miền Trung 20 công trình, miền Nam 17 công trình.

Nhận xét dự án, hội đồng nghiệm thu đã đánh giá sự nỗ lực của nhóm thực hiện, đồng thời chỉ ra những điểm tích cực và hạn chế để nhóm tiếp tục chỉnh sửa. Dự án đã được hội đồng thông qua./.

PV

 

bình luận