Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Thiết kế điển hình: Trường phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc”(27/10/2017)

Sáng 27/10, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp nghiệm thu dự án cấp cơ sở đề tài: “Thiết kế điển hình: Trường phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng tham dự chủ trì buổi họp.

DEF_1286up

Trong những năm qua, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đã phát triển ở 50 tỉnh, thành phố cả nước với chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước khẳng định vị thế là trường hàng đầu về chất lượng ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tế tại một số trường nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc, cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn, mạng lưới quy mô các trường chưa được quy hoạch phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, việc nghiên cứu thực hiện thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc” là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài thực hiện các mục tiêu chính: Đánh giá thực trạng về quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, đặc thù của hệ thống trường học phổ thông dân tộc nội trú; Nhận diện đặc trưng kiến trúc vùng miền nhu cầu thực tế tại các điểm trường; Lấy cơ sở lập các mẫu thiết kế điển hình trường học, nhằm giúp các nhà quản lý xây dựng phù hợp đáp ứng nhu cầu tại địa phương. Nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra 7 mẫu thiết kế điển hình trường phổ thông dân tộc nội trú để hội đồng xem xét.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận nỗ lực của tác giả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời xem xét, góp ý để hoàn thiện nội dung. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài, yêu cầu nhóm thiết kế chỉnh sửa bản thiết kế theo góp ý của hội đồng.

 

bình luận