Họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu thiết kế hệ thống công trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường mầm non phù hợp các quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển xã hội”(01/02/2018)

Sáng 20/12, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu thiết kế hệ thống công trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường mầm non phù hợp các quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển xã hội”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng đã tham dự chủ trì buổi họp.

DEF_1570up

Trường học là một trong những loại hình công trình công cộng phổ biến nhất tại các đô thị và nông thôn. Hàng năm nhu cầu sửa chữa và xây dựng mới các công trình trường học là rất lớn, trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn dẫn đến kiến trúc công trình trường học còn hạn chế, thường được thiết kế giống nhau, trùng lặp, đồng thời chưa đáp ứng được môi trường sư phạm và giảm thiểu chi phí đầu tư xây dựng. Cùng với đó, các công trình phụ trợ, không gian kiến trúc cảnh quan chưa có điều kiện thực hiện đồng bộ, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, công tác thẩm định, phê duyệt của các cơ quan chức năng cũng phần nào gây khó khăn cho công tác sáng tác, thiết kế trường học.

Do đó việc “Nghiên cứu thiết kế hệ thống công trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường mầm non phù hợp các quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển xã hội” là hết sức cần thiết.

Đề tài thực hiện mục tiêu nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các trường mầm non, phổ thông theo hướng hiện đại hóa; Thiết kế trường học góp phần vào việc xây dựng các mô hình đào tạo mới, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc nhiều hơn với môi trường thiên nhiên; Rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế trường học, đề xuất chỉnh sửa theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Sau khi nghe chủ trì đề tài báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả đề tài đạt được thể hiện sự nghiêm túc và công phu với các kết quả nghiên cứu có giá trị và sức thuyết phục. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ các nội dung góp ý của phản biện để có chất lượng hơn và đồng ý nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở.

bình luận