Họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu thiết kế chợ nông thôn”(08/12/2017)

Chiều 7/12, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu thiết kế chợ nông thôn”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng tham dự chủ trì buổi họp.

DEF_1433up

Hiện nay, công tác phát triển và quản lý chợ đang gặp phải một số khó khăn, nhiều xã của đồng bằng Bắc Bộ chưa có chợ, tỷ lệ kiên cố thấp, tỷ lệ lều lán, họp tạm ngoài trời cao, đặc biệt chưa có giải pháp quy hoạch phục vụ đúng mức nhu cầu của người dân, hình thức kiến trúc chưa được nghiên cứu, đầu tư, quan tâm. Việc nghiên cứu và các giải pháp đề xuất sẽ là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để nâng cấp, mở rộng, xây mới các chợ nông thôn theo không gian kiến trúc và cấu trúc hợp lý, phù hợp với quy hoạch dân cưu và phát triển thương mại trên từng địa phương.

Đề tài “Nghiên cứu thiết kế chợ nông thôn” nghiên cứu các nội dung: Tổng quan, thực trạng sự phát triển mạng lưới chợ nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng qua các giai đoạn; Phân tích cơ sở khoa học về hệ thống mạng lưới phù hợp với hiện đại hóa nông nghiệp, kết hợp chương trình nông thôn mới, đánh giá về thực trạng quản lý xây dựng chợ tại địa phương; Đề xuất giải pháp nhằm điều chỉnh công tác quản lý, thiết kế hệ thống chợ phù hợp với tình hình hiện đại và hội nhập quốc tế.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả đề tài đạt được thể hiện sự nghiêm túc và công phu với các kết quả nghiên cứu có giá trị và sức thuyết phục. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ các nội dung góp ý của phản biện để có chất lượng hơn và đồng ý nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở.

bình luận