Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021 Viện Kiến trúc Quốc gia(25/01/2021)

Ngày 22/1/2021, tại trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021. Đến dự hội nghị có đại diện Vụ Quy hoạch Kiến trúc-Bộ Xây dựng; đại biểu khách mời.Về phía Viện Kiến trúc Quốc gia có sự hiện diện của ông Đỗ Thanh Tùng – Bí thư  Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, các Phó Viện trưởng cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, viên chức người lao động.

Toancanh

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành đã báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Viện trưởng đánh giá kết thúc năm 2020, trong bôi cảnh tình hình Kinh tế – Xã hội, trước diễn biến phúc tạp của dịch Viên đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (COVID-19) gây ra đã ảnh hưởng cho hoat động sản xuất, khai thác dịch vụ tư vấn gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, để khắc phục tình hình, Ban lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, điều hành thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra và tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp cho toàn bộ máy của Viện, nhằm đáp ứng, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ đã được Bộ Xây dựng giao cho,…

PVT-VuDinhThanh

Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Trong bối cảnh chung của đất nước và Viện Kiến trúc Quốc gia nói riêng, tuy còn khó khăn nhưng được sự quan tâm đầu tư của Bộ Xây dựng, sự nỗ lực phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Bộ Xây dựng giao cho, tập thể Cán bộ,Viên chức người lao động trong năm 2020, Viện Kiến trúc Quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cụ thể đã tăng trưởng doanh thu đạt 109,85% so với năm 2019.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiên chỉnh theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, ổn định kinh tế, kiện toàn bộ máy nhân sự, đảm bảo tiền công – tiền lương và công ăn việc làm cho Viên chức người lao động.

Năm 2020 đã đánh dấu sự khởi sắc trong các hoạt động hợp tác Tư vấn Kiến trúc, quy hoạch Xây dựng, trong đó có các sự kiện hợp tác với các địa phương trong nước như Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lạng Sơn,… các hợp tác quốc tế như Nhật Bản, được cụ thể hóa bằng nguồn doanh thu, là tiền đề cho lộ trình tiến tới tự chủ hoàn toàn của các đơn vị trực thuộc cũng như Viện Kiến trúc Quốc gia; Việc hợp tác sâu rộng đó mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ và nâng cao vị thế của Viện trong nước và khu vực.. Đây là những thành tích đáng khích lệ của Viện, thể hiện sự quyết liệt của Lãnh đạo và các đơn vị cùng sự phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Kiến trúc Quốc gia.

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Viện, Công đoàn đã trao tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc nhất, đặc biệt Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng – Trưởng phòng QLKHKT&DL vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TP-TCHC

GD-VNO

GD-KTMN-TruongVanTruong

TPTC-VNO-Nguyet

Bangkhen-ThuTuongCP

Bangkhen-VIAr

 

PV/KTVN

 

bình luận