Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(03/06/2022)

Ngày 02/6/2022, tại 37 Lê Đại Hành-Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đầu tư phát triển khu đô thị thông minh”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Chunhiem-DoThanhTung

Ông Đỗ Thanh Tùng – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ

ThS. KTS Đỗ Thanh Tùng – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó nêu rõ: sự cần thiết, những nghiên cứu cơ bản và các nội dung chính trong Dự thảo của quy chế đầu tư phát triển khu đô thị thông minh (ĐTTM). Để nâng cao tính ứng dụng trong thực tiễn của đề tài, nhóm nghiên cứu – Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và doanh nghiệp đã và đang triển khai quy hoạch, thiết kế xây dựng trong lĩnh vực đô thị thông minh, từ đó cập nhật và đề xuất kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Xây dựng) về những vấn đề cấp thiết, vướng mắc,..

ThS.KTS. Lê Thị Lan Phương thành viên nhóm nghiên cứu cho biết thêm, hiện nay còn chưa chuẩn hóa về thuật ngữ, khái niệm, chưa đúng trọng tâm của việc phát triển khu đô thị thông minh, còn bộc lộ những yếu tố mang tính truyền thông, quảng bá thiếu định hướng, không có đầy đủ các tiêu chí cốt lõi mang tính bền vững cho khu ĐTTM. Mục tiêu của đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đầu tư phát triển khu đô thị thông minh” trên cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát triển các dự án khu đô thị thông minh thí điểm, bám sát Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Mới đây có Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã khảo sát, đánh giá các khu đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đối với các khu đô thị truyền thống. Ban quản lý khu đô thị sẽ rất khó khăn khi phải quản lý dữ liệu ngày càng tăng, phức tạp hơn được người dùng yêu cầu hoặc tạo ra. Trong đó có hệ điều hành thành phố thông minh (City OS) được xây dựng và kết nối phân tán, không tập trung, không xử lý đồng bộ dẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý, điều hành. Qua nghiên cứu thực tiễn, điển hình như khu đô thị Ecopark đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vận hành khi hệ thống quản lý phân mảnh không có dữ liệu hành vi người dùng, Ecopark phải đùng đến 8 biện pháp quản lý khác nhau cho việc kiểm soát bãi đỗ xe tại khu đô thị, chưa kể đến khu Biệt thự đảo, Sky Oasis, Sol Forest,..

Kết thúc quá trình nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài Viện Kiến trúc Quốc gia đề xuất Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin – Truyền thông phối hợp cụ thể hóa tiêu chuẩn cho khu đô thị thông minh, quy chuẩn hạ tầng ICT, hệ điều hành City OS và phân loại, phân cấp độ khu đô thị thông minh (KĐTTM); Quy trình hình thành và phát triển KĐTTM; nội dung đề án xây dựng KĐTTM; Quy mô đô thị thông minh và mô hình đô thị nén thông minh. Bên cạnh đó, hai Bộ cần thống nhất về đơn vị có đủ thẩm quyền phê duyệt yếu tố cơ sở của KĐTTM cũng như tiêu chí, phân cấp.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài. Đại diện các đơn vị, thành viên Hội đồng Vụ KHCN&MT, Vụ QHKT, Trung tâm TT, Cục PTĐT, Cục Hạ tầng KT, Viện Kiến trúc Quốc gia, Đại học Kiến trúc Hà Nội (Bộ Xây dựng); Tổng Hội QHPT đô thị VN, Tổng Hội XDVN và Cục tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho rằng trong thời gian hoàn thành đề tài, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhóm nghiên cứu đã thực hiện số lượng khảo sát, thu thập dữ liệu về khu đô thị thông minh lớn, thực hiện đầy đủ nội dung theo đề cương đã được phê duyệt, báo cáo có lượng thông tin đa dạng, phong phú, nhiều góc độ thực tiễn và đưa ra những kiến nghị đề xuất cần thiết.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đánh giá cao các nội dung thực hiện. Trong đó có kiến nghị, đề xuất, cụ thể đối với công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin – Truyền thông. Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

 Đức Nguyên

bình luận