Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi(26/01/2022)

Ngày 21/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi  ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng  thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. TS.KTS Trịnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia được mời làm Chủ tịch Hội đồng (các thành viên Hội đồng gửi kèm theo Quyết định này).

Quyetdinh-76-QĐ-UBND-QuangNgai-pg1Quyetdinh-76-QĐ-UBND-QuangNgai-pg2Quyetdinh-76-QĐ-UBND-QuangNgai-pg3

bình luận