Hội đồng Khoa học kỹ thuật Nghiệm thu cấp cơ sở dự án SNKT do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(29/12/2022)

Ngày 29/12/2022, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Công trình công cộng vùng nông thôn đảm bảo yêu cầu về thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai”, do nhóm Nghiên cứu thuộc Viện thực hiện. Phó Viện trưởng Trịnh Hồng Việt – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toancanh

TS. KTS Trịnh Hồng Việt – Chủ tịch hội đồng Khoa học kỹ thuật Nghiệm thu Dự án SNKT cấp cơ sở.

ThS. KTS Nguyễn Quốc Hoàng thay mặt nhóm nghiên cứu, trình bày báo cáo sự cần thiết, Nghiên cứu tổng quan; Báo cáo khảo sát; Thiết kế điển hình; Nghiên cứu cơ bản và đưa ra phương án. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá và đưa ra các mẫu thiết kế kiến trúc các công trình công cộng vùng nông thôn điểm hình là nhà Văn hóa thôn và trường Tiểu học thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở các vùng miền tại Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm khảo sát các công trình hiện hữu tại các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt, tổng hợp, đánh giá các mô hình trường học các cấp, nhà văn hóa thôn tại các vùng miền; đề xuất các thiết kế điển hình mẫu trường Tiểu học và nhà Văn hóa thôn.

Thietkekientruc-Mau(Tieuhoc)

Một số mẫu thiết kế kiến trúc công trình trường Tiểu học

Thietkekientruc-Mau(NVH)

Một số mẫu thiết kế kiến trúc công trình nhà Văn hóa thôn

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo các tài liệu trong nước, quốc tế có điều kiện tương đồng, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm của Nhiệm vụ gồm có báo cáo tổng hợp; thiết kế mẫu công trình kiến trúc cho các địa phương thường xuyên bị thiên tai; tài liệu phổ biến mô hình nhà ở thích ứng với BĐKH và phòng chống thiên tai (trong đó đưa ra mô hình cho khu vực Bắc Trung Bộ; NamTrung Bộ; Tây Nam Bộ với quy mô, diện tích, mật độ xây dựng và số tầng cao).

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia, nhà nghiên cứu dự họp đã có những đóng góp ý kiến hết sức xác đáng nhằm bổ sung cho nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đồng Khoa học kỹ thuật đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, TS. KTS Trịnh Hồng Việt – Chủ tich hội đồng kết luận và đánh giá Báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đa dạng, độ tin cậy cao; các mẫu thiết kế kiến trúc đề xuất phù hợp với yếu tố văn hóa các vùng miền; thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai có tính khả thi. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa một số lỗi về thể thức, chính tả hoàn thiện sớm trình Bộ Xây dựng.

Hội đồng Khoa học kỹ thuật Nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí nghiệm thu Dự án SNKT, với đánh giá chung: Đạt ./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ThS.KTS NguyenQuocHoang

ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả với Hội đồng

TS.KTS NguyenTatThang

TS.KTS Nguyễn Tất Thắng và TS.KTS Trương Ngọc Lân ủy viên phản biện

TS.KTS LeBichThuan

TS.KTS Lê Thị Bích Thuận và ThS.KS Trần Thanh Ý thành viên Hội đồng

ThS.KTS NguyenThuVan

ThS.KTS Đỗ Thị Thu Vân thành viên Hội đồng

 

Đức Nguyên

bình luận