Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài thiết kế điển hình công trình văn hóa thể thao do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(07/01/2022)

Sáng 23/12/2021, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật nghiệm thu cơ sở Đề tài Thiết kế điển hình: Công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp”. Tới dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, Vụ Quy hoạch-Kiến trúc (Bộ Xây dựng); đại diện các Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Tổng hội xây dựng Việt Nam, BQLDA thiết chế công đoàn (Tổng Liên đoàn LĐVN); Các thành viên Hội đồng và khách mời; Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toancanh

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch hội đồng phát biểu tại Hội nghị

ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan, báo cáo khảo sát, sự cần thiết của đề tài nghiên cứu, cơ sở pháp lý, mục tiêu và phương pháp thực hiện. Theo đó, nhóm tác giả đưa ra nhiệm vụ thiết kế gồm có nội dung thiết kế điển hình, quy mô thiết kế, cấp công trình và số tầng cao, các khu chức năng,..

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của nhóm tác giả, Thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã có phản biện và đóng góp ý kiến bổ sung vào đề tài như khảo sát đánh giá được bao nhiêu công trình thể thao văn hóa, phân loại các công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp Loại I, II,…quy mô công trình cần căn cứ trên cơ sở số người sinh hoạt, lưu trú và làm việc trong khu công nghiệp.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu để hoàn thành đề tài theo đề cương đã được phê duyệt. Thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia đều nhất trí với sự cần thiết, ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng thảo luận, đưa ra một số ý kiến chuyên môn như thiết kế các bản vẽ mẫu theo quy mô, phân loại và Biện tập chỉnh sửa lại, ngắn gọn súc tích hơn.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch hội đồng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu là thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị Phòng Quản lý khoa học tổng hợp và nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã nhất trí nghiệm thu đề tài Nghiên cứu thiết kế điển hình do Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì thực hiện, với kết quả đánh giá “Đạt”, điểm trung bình 29,71 điểm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ChutichHD-DoThanhTung

TS.KTS Nguyen Tat Thang

TS.KTS VuVanTruong

TS.KTS Ta Quoc Thang

TLD-LDVN2

DHXDHN

PV/KTVN

bình luận