Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Khoa học công nghệ do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(31/12/2021)

Sáng 30/12/2021, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật nghiệm thu cơ sở Đề tài Nghiên cứu đánh giá tiêu thụ năng lượng các công trình dân dụng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do nhóm tác giả VIAr chủ trì. Tới dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, đại diện các Viện Vật liệu Xây dựng, Viện NC&PT đô thị xanh VN, Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổng hội xây dựng Việt Nam; Các thành viên Hội đồng và khách mời; TS.KTS Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toancanh-Hoinghi

TS.KTS Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì cuộc họp.

TS.KTS Nguyễn Tất Thắng cho biết, đây là đề tài Khoa học Công nghệ năm 2020-2021 do Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì, Phòng Nghiên cứu ứng dụng KHCN kiến trúc thực hiện, qua 2 năm tập trung nghiên cứu, khảo sát đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của nhóm tác giả.

ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan, nêu lý do, sự cần thiết của đề tài nghiên cứu, phạm vi và đối tượng khảo sát, phương pháp thực hiện. Nhóm tác giả đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công thương xem xét, ban hành và áp dụng trong thực tiễn quản lý xây dựng và vận hành các tòa nhà theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng, các văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp hạng chứng nhận công trình tiết kiệm năng lượng, tiêu chí cho các vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, nhận diện vật liệu TKNL,..

Theo đó, nội dung trình bày của nhóm tác giả đưa ra các số liệu tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả khảo sát tiết kiệm năng lượng tòa nhà của các dự án đã thực hiện tại Việt Nam, trong đó điển hình gồm có 06 nhóm công trình như Trường học, Chung cư, Bệnh viên, Khách sạn, Văn phòng, Trung tâm thương mại (Siêu thị).

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của nhóm tác giả, Thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện Vật liệu Xây dựng, Viện NC&PT đô thị xanh VN, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổng Hội xây dựng Việt Nam, Hội môi trường Xây dựng VN đã có phản biện và đóng góp ý kiến bổ sung vào đề tài như đã khảo sát đánh giá được bao nhiêu công trình tiết kiệm năng lượng trên cả nước, đánh giá theo vùng khí hậu, theo mùa, có tính đến đặc thù sử dụng công trình,..

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu để hoàn thành đề tài theo đề cương đã được phê duyệt. Thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia đều nhất trí với sự cần thiết, ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng thảo luận, đưa ra một số ý kiến chuyên môn, và cần Biên tập lại súc tích, ngắn gọn hơn.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cơ sở, TS. KTS Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch hội đồng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu là thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị Phòng Quản lý khoa học tổng hợp và nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã nhất trí nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ do Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì thực hiện, với kết quả đánh giá “Đạt”, điểm trung bình 32điểm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

VT.DoThanhTung

Toancanh

ThS.KTS.NguyenQuocHoang1

PVT-VuDinhThanh

PV/KTVN

bình luận