Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Minh Đức(30/10/2023)

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ nhất trí thông qua việc Viện Kiến trúc Quốc gia công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Minh Đức.

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Minh Đức với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp cải tạo các ô phố ở Hà Nội”, chuyên ngành kiến trúc, mã số: 9.58.01.01. Giáo viên hướng dẫn khoa học là PGS.TS Lưu Đức Hải và TS. KTS Trần Thị Lan Anh.

Quang cảnh buổi họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ.

Hội đồng khoa học gồm 7 thành viên: PGS.TSKT Mai Thị Liên Hương –Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Ủy viên phản biện 1; PGS.TS.KTS Ngô Thám – Ủy viên phản biện 2 và các Uỷ viên: TS. KTS Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; PGS.TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; TS.KTS Vương Hải Long – Trưởng khoa Kiến trúc trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; TS. Tạ Hoàng Vân – Giám đốc Trung tâm đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Kiến trúc Quốc gia, Thư ký Hội đồng. Tham dự còn có đại diện các đơn vị đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia.

Thay mặt cơ sở đào tạo Viện Kiến trúc Quốc gia, PGS.TSKT Mai Thị Liên Hương – Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn các Thầy trong Hội đồng, các giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học đã đến dự buổi họp đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Minh Đức.

Tại buổi đánh giá luận án, NCS Nguyễn Minh Đức trình bày tóm tắt luận án “Nghiên cứu giải pháp cải tạo các ô phố ở Hà Nội”.

Tại buổi đánh giá luận án, NCS Nguyễn Minh Đức trình bày tóm tắt luận án “Nghiên cứu giải pháp cải tạo các ô phố ở Hà Nội”.

NCS. Nguyễn Minh Đức trình bày luận án.

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao chất lượng khoa học và những kết quả nghiên cứu thực tiễn của đề tài. Luận án lựa chọn một đề tài khó, phức tạp nhưng với cách tiếp cận và nghiên cứu nghiêm túc, NCS đã cấu trúc hợp lý, phạm vi, giới hạn rõ ràng, phù hợp với chuyên ngành.

PGS.TSKT Mai Thị Liên Hương – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến phản biện, nhận xét của các thành viên, Nghiên cứu sinh đã trả lời, tiếp thu, giải trình các câu hỏi, góp ý của Hội đồng. Hội đồng đã họp kín và bỏ phiếu và ban hành Nghị quyết của Hội đồng.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TSKT Mai Thị Liên Hương – Chủ tịch đã đọc Nghị quyết của Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Minh Đức. Theo Nghị quyết, đề tài luận án phù hợp với mã ngành đào tạo Tiến sỹ, luận án không trùng lặp về mục tiêu thời gian địa điểm nghiên cứu so với các công trình khoa học khác. Những kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn góp phần vào việc đổi mới công tác kiến trúc quy hoạch theo hướng phát triển bền vững, các giải pháp cải tạo các ô phố ở Hà Nội có ý nghĩa khoa học, có giá trị thực tiễn phù hợp với quan điểm phát triển của đô thị Hà Nội. 100% thành viên Hội đồng ý thông qua việc đề nghị công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Minh Đức.

Một số hình ảnh liên quan:

Việt Khoa

bình luận