Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết các ô quy hoạch Khu đô thị mới Đại Kim, Khu chức năng đô thị Trũng Kênh(03/09/2014)

Ngày 28/8/2014, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tọa chỉnh trang làng xóm cũ (phường Thịnh Liệt, Hoàng Liệt) và Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết ỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch thuộc Khu đô thị mới Đại Kim (phường Đại Kim).

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp với cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ thuộc phường Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội có ranh giới phía Đông Bắc giáp khu di dân Đồng Tầu, phía Tây giáp đường Giải Phóng, phía Đông giáp đường quy hoạch dự kiến, phía Nam giáp tuyến đường tiếp giáp khu hành chính quận Hoàng Mai. Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu khoảng 214.883m2 (Diện tích đất theo Quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 65/2007/QĐ – UBND ngày 20/6/2007 là 19,611ha; Diện tích phần mở rộng (kênh Linh Đàm) là 1.8773ha) với số dân khoảng 5.188 người.

 

tongthe

Mục tiêu của Điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt, hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chức năng đô thị Trũng Kênh tại khu vực. Xây dựng mới một khu chức năng đô thị khang trang hiện đại, đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng ký thuật và hạ tầng xã hội. Khớp nối gắn kết đồng bộ với các dự án đầu tư ở lân cận trong khu vực nhằm nâng cao điều kiện, môi trường sống của người dân; Tạo lập quỹ nhà ở tái định cư; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang làng xóm cũ, góp phần nâng cấp diện mạo kiến trúc đô thị của các làng xóm trong phạm vi nghiên cứu dự án đầu tư; Góp phần hoàn chỉnh các tuyến đường quy hoạch của Thành phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, các tuyến gắn kết với khu đô thị.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch ký hiệu: CC2, CT3, TT4, TT5-1, TT5-2, TT6-1, TT6-2, CX thuộc khu đô thị mới Đại Kim thuộc phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội có tổng diện tích đất là 89.253m2 với dân số sau khi điều chỉnh là 4.575 người. Việc lập điều chỉnh cục bộ các chỉ tiêu quy hoạch và chức năng sử dụng đất tại các ô đất nêu trên là phù hợp chủ trương của UBND Thành phố nhằm phục vụ lợi ích dân sinh xã hội, tuân thủ quy định tại Luật quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị.

Nguyên tắc điều chỉnh là kế thừa tối đa những nội dung cơ bản của Quy hoạch chi tiết, tỷ lên 1/500 Khu đô thị mới Đại Kim được phê duyệt theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND Thành phố Hà Nội, điều chỉnh cục bộ các ô đất có ký hiệu CC2, CT3, TT4, TT5-1, TT5-2, TT6-1, TT6-2, CX. Các lô đất khác trong Khu đô thị mới Đại Kim ngoài các ô đất nêu trên không thuộc phạm vi điều chỉnh. Điều chỉnh trên cơ sở giảm quy mô dân số tập trung trong ô đất cao tầng CT3, giữ lại theo hiện trạng giếng cổ và hồ sinh thái hiện có. Cân đối hệ thống hạ tầng cơ sở đô thị phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt nam, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

 

 

bình luận