Hà Giang: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu 5, khu ven đô Ngọc Đường theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang-Tỉnh Hà Giang(29/09/2023)

Theo Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035; Quyết định số 1623/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Giang phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu, khu ven đô Ngọc Đường.

Đồ án Quy hoạch phân khu, khu ven đô Ngọc Đường (Phân khu 5) với mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035. Đây là khu vực vành đai sinh thái, bảo tồn cảnh quan tự nhiên đẹp, không gian nông nghiệp và nối sống nông nghiệp; khu phát triển du lịch cộng đồng kết hợp dịch vụ sinh thái, bảo tồm phát huy giá trị không gian định cư truyền thống các thôn Nậm Tài, Bản Tùy, Nà Báu, Tà Vải,… Địa giới hành chính của xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị ven đô Ngọc Đường (Phân khu 5) thuộc Quy hoạch chung đô thị Hà Giang được công bố.

Theo đó, định hướng quy hoạch xây dựng khu ven đô có cấu trúc trọn vẹn, có động lực phát triển nội tại với các chức năng sinh thái, là cửa ngõ phía Nam mới của đô thị Hà Giang; Bảo tồn cảnh quan và lối sống nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng thôn bản; tại các vị trí phù hợp, khuyến khích phát triển mô hình trang trại nông nghiệp trên loại hình sử dụng đất “Sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch dịch vụ sinh thái”.

Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực, kiểm soát chặt chẽ về phát thải, đảm bảo chất lượng môi trường xanh ven đô. Đây cũng là cơ sở pháp lý để triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.

Ngoài ra, Đồ án Quy hoạch được duyệt theo định hướng Quy hoạch chung, có cơ cấu sử dụng đất phân khu chức năng cụ thể như: Khu ở sinh thái, cải tại chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; khu trung tâm công cộng “Hành chính – Văn hóa – Giáo dục – Công viên”. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái, bảo tồn rừng phòng hộ,..

Vị trí địa lý và giới hạn địa giới hành chính: Phía Bắc và Đông Bắc giáp xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; phía Nam giáp với xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; phía Đông giáp xã Yên Định, huyện Bắc Mê; phía Tây giáp với phường Quang Trung, Ngọc và Minh Khai, thành phố Hà Giang.

Đơn vị quản lý, cơ quan chủ đầu tư là Sở Xây dựng Hà Giang, quy mô diện tích khoảng 2.071,86 ha. Trong đó đất đơn vị ở là 69,21 ha; đất ngoài đơn vị ở là 74,96 ha và đất ở khác là 2.557,69 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 đạt khoảng 3.822 người dân sinh sống trên địa bàn địa giới hành chính.

Viện Nhà ở và Công trình công cộng-Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị tư vấn lập báo cáo khảo sát địa hình; thu thập dữ liệu báo cáo nghiên cứu khoa học; Lập đồ án quy hoạch. Đồ án quy hoạch được lập và hoàn thành năm 2021-2023 đã được UBND thành phố Hà Giang phê duyệt và công bố quy hoạch theo quy định của Pháp luật.

 

Đức Nguyên

Nguồn dự án: Viện Nhà ở và Công trình công cộng-Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận