Giấy mời tham dự: Hội thảo “Định hướng Phát triển Kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới’(24/03/2021)

GM-BXD-pg1

GM-BXD-pg2

Trân trọng kính mời các đồng chí trong thành phần giấy mời dự hội nghị đúng giờ ./.

bình luận