Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương(09/09/2014)

Thay mặt Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn vừa trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” vận động tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo Bộ Xây dựng: Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” là cần thiết, nhằm cụ thể hóa các nội dung của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014; Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương để dự án có thể được thực hiện.

songhuong

Để hoàn thiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cần bổ sung, hoàn thiện một số nội dung sau:

Việc lập Nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương cần phải làm rõ ranh giới, quy mô lập quy hoạch theo yêu cầu phát triển và quản lý đô thị, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội cũng như khả năng bố trí vốn theo từng giai đoạn của địa phương (xác định sự cần thiết lập quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị).

Theo Báo Xây dựng

 

bình luận