Dự án Quy hoạch tổng mặt bằng chợ Văn hóa Bắc Hà, thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai(07/01/2022)

Tên dự án: “Quy hoạch tổng mặt bằng chợ Văn hóa Bắc Hà, thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai″.

Chủ nhiệm dự  án: TS.KTS Vũ Văn Trường

Nhóm thiết kế dự án: ThS.KTS Trần Vũ Thắng, KTS Lê Thảo

Năm hoàn thành dự  án: 2021

Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng – Viện Kiến trúc Quốc gia

Thông tin dự án:

* KHU CHỢ CHÍNH (Khu A):

                 Diện tích 3,400 Mét vuông;

* KHU CHỢ TRUNG TÂM & NHÀ HÀNG (Khu B):

                Chợ Trung tâm: Diện tích 8,000 Mét vuông

                Nhà hàng: Diện tích 1,800 Mét vuông

* KHU CHỢ DÂN SINH (Khu C):

                Diện tích 4,000 Mét vuông.

* Năm thiết kế Quy hoạch và phê duyệt xây dựng năm 2021.

DuAn-QHTT-ChoBacHa(TTTVKT&ĐTXD)

bình luận