Dự án Đền quan Long Anh – thành phố Thanh Hóa(19/08/2022)

Tên dự án: Đền Quan Nội, Long Anh – thành phố  Thanh Hóa

Chủ nhiệm dự án: KTS Phó Đức Việt

Nhóm thiết kế dự án: KTS Chu Minh Tú, Phó Đức Việt

Năm hoàn thành thiết kế: 2021 (Đã phê duyệt dự án)

Đơn vị thực hiện: Trung tâm bảo tồn di tích và di sản kiến trúc

Chủ đầu tư: UBND Long Anh, thành phố Thanh Hóa

DenQuanNoi-ThanHoa-2

DenQuanNoi-ThanHoa-3

Đền Quan Nội, Long Anh, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin dự án:

Hạng mục:

–  Hạ cốt sân 200mm để nâng nền công trình lên cao một bậc so với cốt sân đền.

–  Loại bỏ toàn bộ cây xâm thực mái và tường công trình.

–  Chám vá các vết nứt tường và mái bằng vữa tự chẩy. Tu sửa các mạch vữa bị bong tróc, thối mạch.

–  Phun thuốc sử ý nấm mốc toàn bộ bề mặt tường.

–  Trát lại toàn bộ tường bằng vữa xi măng mác 50.

–  Tu bổ phục hồi các đầu đao con giống, các mảng phù điêu, lắp dựng trở lại công trình để đảm bảo tính nguyên gốc.

–  Xử lý chống mối nền công trình bằng thuốc chống mối chuyên dụng.

–  Lát lại nền công trình bằng gạch bát phục chế mạch dạng chữ Công (H).

–  Sử dụng lại toàn bộ những viên ngói còn tốt lắp dựng trở lại, bổ sung ngói phục chế theo nguyên gốc.

–  Xây dựng hệ thống các ban bệ thờ bằng gạch, đắp trát bằng vữa xi măng mác 50 theo kích thước và hoa văn trang trí nguyên gốc.

–  Sơn lại toàn bộ công trình theo màu sắc nguyên gốc.

bình luận