Quyết định số 942/QĐ-BXD ngày 17/07/2020 về việc công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III (Hiệu lực 17.07.2020)(24/07/2020)

bình luận