Quyết định số 860/QĐ-BXD ngày 29/06/2020 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Hiệu lực 29.06.2020)(06/07/2020)

bình luận