Quyết định số 819/QĐ-BXD ngày 19/6/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” (Hiệu lực 19.06.2020)(02/07/2020)

bình luận