Quyết định số 462/QĐ-TTg ngày 07/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có Hiệu lực 07.04.2020)(12/04/2020)

bình luận