Quyết định số 1359/QĐ-BXD ngày 20/10/2020 về việc công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh (Hiệu lực 20.10.2020)(26/10/2020)

bình luận