Quyết định số 1352/QĐ-BXD ngày 16/10/2020 về việc Ban hành Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây (Hiệu lực 16.10.2020)(26/10/2020)

bình luận