Đề xuất chỗ để xe ô tô thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư(19/08/2014)

Đó là nội dung đáng chú ý vừa được Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị quy định cụ thể trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Cơ quan này đề xuất nơi để xe ô tô cũng thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư.

Về ý kiến này, Bộ Xây dựng cho rằng, do Luật Nhà ở hiện hành quy định không cụ thể, không rõ ràng về nơi để xe ô tô, mà chỉ quy định nơi để xe bao gồm cả xe đạp, xe máy, xe ô tô… là thuộc phần sở hữu chung. Nên trên thực tế, đã xảy ra nhiều tranh chấp, khiếu nại giữa người mua căn hộ và chủ đầu tư đối với phần diện tích là nơi để xe ô tô.

Mặt khác, trên thực tế không phải tất cả những hộ dân trong nhà chung cư đều có sở hữu ô tô, nên nếu quy định chỗ để xe ô tô thuộc sở hữu chung, thì khi tính giá bán căn hộ, chủ đầu tư sẽ phân bổ giá trị của nơi để xe ô tô vào giá bán căn hộ. Như vậy sẽ dẫn đến việc bất bình đẳng giữa những chủ sở hữu căn hộ có ô tô và chủ sở hữu căn hộ không có ô tô.

Để khắc phục tình trạng này, góp phần chấm dứt các tranh chấp, khiếu nại giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ, Chính phủ đã ban hành Nghị định  71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Trong đó, đã quy định cụ thể về nơi để xe ô tô. Theo đó quy định “Đối với khu vực để xe ô tô thì phải xây dựng theo quy chuẩn xây dựng, nhưng do chủ đầu tư quyết định thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư”.

Theo Bộ Xây dựng, kể từ khi nghị định này ban hành, thì trên thực tế đã không còn xảy ra các tranh chấp, khiếu nại giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ đối với phần diện tích này. Nhằm kế thừa và nâng tầm hiệu lực pháp lý của quy định này, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã pháp điển hóa quy định nêu trên.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội không đưa vấn đề nơi để xe ô tô thuộc sở hữu chung vào trong dự thảo báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Nhà ở.

Ngoài ra, Ủy ban pháp luật của Quốc hội cũng đề nghị quy định lại về điều kiện thu nhập đối với từng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Để tránh dẫn đến việc nhà nước bao cấp cho cả đối tượng không thực sự có khó khăn về nhà ở.

Về đề xuất này, theo Bộ Xây dựng, trên thực tế, rất khó để xác định được thu nhập của một số đối tượng như: người thu nhập thấp, người nghèo tại khu vực đô thị, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất….Do vậy, Bộ này cho rằng, tùy từng đối tượng cụ thể khác nhau, mà cần có quy định  khác nhau về điều kiện thu nhập khi xét hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Do vậy, Bộ Xây dựng nhận thấy, đề nghị phải có điều kiện về thu nhập đối với từng đối tượng cụ thể khi xét hưởng chính sách nhà ở xã hội như ý kiến của Ủy ban Pháp luật là khó khả thi trong điều kiện hiện nay.

 

Theo PLTP

 

bình luận