Đề án quy hoạch thành phố Phủ Lý đô thị Loại II – tỉnh Hà Nam(18/10/2021)

Tên đề án: “Đề án Quy hoạch thành phố Phủ Lý là đô thị Loại II trược thuộc tỉnh Hà Nam”.

Chủ trì đề án: ThS.KTS Nguyễn Minh Đức

Năm hoàn thành: 2018

Đơn vị thực hiện: Viện Nhà ở và Công trình công cộng (VNO)

1

QH-Phuly3QH-Phuly2

Chi tiết đề án tải tại đây https://vienkientrucquocgia.gov.vn

bình luận