Danh sách Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi(14/02/2022)

Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi được thành lập tại Quyết định số 76/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký ban hành.

Vitri-Xaydung

Vị trí Quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, Hội đồng sẽ gồm 13 chuyên gia có kinh nghiệm, đã thiết kế kiến trúc công trình đã được xây dựng, có uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc.

Cụ thể, đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng là Tiến sỹ, Kiến trúc sư Trịnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng.

Ông Võ Thành Trung – Kỹ sư xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thi tuyển gồm các thành viên:

1. Ông Bùi Văn Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.

2. Ông Phạm Quang Thuận – Kỹ sư xây dựng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

3. Thạc sỹ, Kiến trúc sư Phạm Việt Hà – Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

4. Kiến trúc sư Lê Đặng Hoài Phương – Phó trưởng Phòng Khoa giáo Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.

5. Kiến trúc sư Hoàng Ngô Khánh Phúc – Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi.

6. Kiến trúc sư Bạch Khôi Nam – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Quảng Ngãi.

7. Ông Lê Quang Thích – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

8. Kiến trúc sư Trần Bá Phước – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Ngãi.

9. Kiến trúc sư Trần Thao Mười – Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Ngãi.

10. Kiến trúc sư Tạ Thành Hải – Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Ngãi.

11. Kiến trúc sư Nguyễn Vĩnh Vũ – Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Ngãi.

Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm xét chọn, đánh giá, xếp hạng các phương án kiến trúc dự thi làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả thi tuyển theo quy định. Đồng thời xây dựng quy chế hoạt động trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển thay mặt Hội đồng thi tuyển ban hành Quy chế làm việc; chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ trì và kết luận các cuộc họp của Hội đồng, quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

Các thành viên trong Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ xét tuyển phương án thiết kế kiến trúc đối với các hồ sơ dự thi, đánh giá, lựa chọn phương án đạt yêu cầu để chủ đầu tư có cơ sở trình cấp quyết định đầu tư xem xét phê duyệt theo quy định. Hội đồng thi tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tốt nhất; xây dựng công trình với quy mô, cảnh quan kiến trúc hài hòa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị, tiện nghi sử dụng hiện đại để tổ chức các hội nghị lớn của tỉnh, vùng miền; các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, thương mại có ý nghĩa quan trọng, hội chợ, triển lãm ngoài trời với quy mô lớn, hiện đại.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin chung:

Tên dự án: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan quyết định thi tuyển: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm xây dựng công trình: Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng mức đầu tư dự án: 300 tỷ đồng.

Nội dung cuộc thi:

Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức thi tuyển: Rộng rãi trong nước.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 25/01/2022.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Trước 17 giờ, ngày 10/03/2022.

Nội dung đánh giá của cuộc thi: Được tiến hành xét duyệt qua 2 vòng.

Vòng 1: Hội đồng Thi tuyển lựa chọn ít nhất 03 phương án phù hợp theo yêu cầu và thông báo cho các cá nhân, tổ chức tiếp tục hoàn thiện phương án theo ý kiến tham gia góp ý của Hội đồng thi tuyển.

Vòng 2: Sau khi hoàn thiện xong phương án, các tổ chức, cá nhân được bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển và các đại biểu được mời. Hội đồng thi tuyến đưa ra đánh giá, xem xét, quyết định.

Cơ cấu giải thưởng và mức hỗ trợ phương án dự thi:

Giải nhất (01 giải): 50.000.000 đồng.

Giải nhì (01 giải): 40.000.000 đồng.

Giải ba (01 giải): 30.000.000 đồng.

Hỗ trợ: 20.000.000 đồng/1 phương án dự thi đối với những phương án dự thi được đánh giá ở vòng 2 nhưng không đạt giải.

Yêu cầu của cuộc thi:

Thu nhận tất cả các ý tưởng và phương án kiến trúc có chất lượng từ các cá nhân, đơn vị dự thi; tổ chức phân tích, đánh giá chặt chẽ, chính xác để lựa chọn ý tưởng và phương án kiến trúc tốt nhất; đảm bảo khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định liên quan.

Thông tin liên hệ:

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Số 504, đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí gồm: Kế hoạch thi tuyển; nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng, quy hoạch xây dựng, hình ảnh hiện trạng và cảnh quan xung quanh…, tại địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (số 504, đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hoặc tải file tại địa chỉ: https://quangngai.gov.vn/thiet-ke-kien-truc.

Người chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc thi: Ông Nguyễn Văn Cương – Trưởng Ban điều hành dự án 1 của Ban Quản lý dự án, điện thoại: 0918.802.768.

PV/Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

bình luận