Danh sách cán bộ đào tạo cơ hữu của Viện Kiến trúc Quốc gia (BXD)(17/11/2014)

Danh sách Cán bộ, giảng viên Đào tạo cơ hữu của Viện Kiến trúc Quốc gia. Theo đó các chuyên gia tham gia giảng dạy theo các chuyên nghành đào tạo, các môn khối kiến trúc đại cương, khôi kiến thức chuyên nghiệp,…

danhsach1 danhsach2

bình luận