Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(22/07/2022)

Ngày 21 và 22/7/2022, tại điểm cầu số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, toàn thể các Đảng viên thuộc Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia đã cùng tham dự Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

HT-BaDinh

Hội nghị toàn quốc được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội.

Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội và kết nối tới 11.661 điểm cầu  từ các ban, bộ, ngành Trung ương đến cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đại hội.

Mục đích của Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 hướng tới Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thứ XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị trong các ban, bộ, ngành ở Trung ương và tại các địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt theo các chuyên đề chính “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; Chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt; Chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt; Chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt.

Sau hai ngày làm việc tập trung, trách nhiệm và hiệu quả. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII có vai trò, ý nghĩa rất to lớn. Sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của người dân trên tinh thần chỉ đạo của Hội nghị, đưa nhị quyết Đại hội Đảng vào đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tham dự trực tuyến tại điểm cầu truyền hình Viện Kiến trúc Quốc gia:

Bang-NQ

Chuyende-TTCP

Tapthe-Danguy

Đức Nguyên

bình luận