Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng(24/05/2021)

Về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

CV-1717-BXD-KTXD-Pg1

CV-1717-BXD-KTXD-Pg2

 

Toàn văn xin tải tại đây

bình luận