Công văn số 1084/BQLDA-KT/BBN (V/v: Mời và giới thiệu tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi)(15/10/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) về phương án thi tuyển cụ thể như sau:

–         Tên cuộc thị: Thi tuyển phương án Quy hoạch kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc của các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây;

–         Nội dung thi tuyển được Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng là đơn vị tổ chức thi tuyển và lựa chọn tổ chức tư vấn (có văn bản gửi kèm);

–         Đề nghị các đơn vị trong Viện quan tâm có phương án dự thi tự đăng ký theo Năng lực của đơn vị hoặc đăng ký dự thi theo Năng lực của Viện (xin liên hệ với Đồng chí Phạm Quang Khải, Phòng QLKHKT&DL, ĐT: 0912330018 Email: quangkhai81@gmail.com) để gửi đơn dự thi của Viện;

–         Hình thức đăng ký có thể gửi Email trực tiếp cho đơn vị tổ chức thi tuyển, gửi đơn dự thi đi kèm (Liên hệ đơn vị tổ chức thi tuyển Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, ĐT: 0913222511 Email: thanh511@gmail.com)

Công văn số 1084/BQLDA-KT/BBN (V/v: Mời và giới thiệu tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi)

Congvan-1084-BQLDA-KT-BNN

Trân trọng thông báo để các tổ chức đơn vị trong và ngoài nước tham dự!

bình luận