Công văn đến số 412 ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị(06/11/2021)

Ngày 26/10/2021, HVCBXD thông báo mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

CV-412-HVCBXD-Pg1CV-412-HVCBXD-Pg2

bình luận