Công trình Tư vấn thiết kế kiến trúc “Central Park Thanh Hóa”, thành phố Thanh Hóa(17/12/2020)

Công trình: Central Park Thanh Hóa

Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2018

Chủ nhiệm: TS. KTS Vũ Văn Trường

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

CenterPark-ThanhHoa

Central Park-ThanhHoa

bình luận