Công trình Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (cơ sở Đào tạo 2)(01/12/2016)

Công trình: Trường  Cao đẳng công nghệ Huế cơ sở 2

Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm thực hiện: 2016

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiến trúc miền Trung

73

bình luận