Công trình Nhà luyện tập và thi đấu Bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh(03/02/2021)

Công trình: Dự án nhà thi đấu Bóng chuyền Bắc Ninh

Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chủ trì: TS. KTS Vũ Văn Trường

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2020

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

BongchuyenBN-1

bình luận