Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Phổ biến những sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ(12/07/2023)

Ngày 11/7/2023,  tại 37 Lê Đại Hành, Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị Phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, theo hai hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, Bộ Xây dựng luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm của ngành; đưa công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng đạt hiệu quả cao, tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh hơn để quản lý bằng pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức, thi hành pháp luật, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đầy đủ, kịp thời, ngay từ khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Thông qua đó, giúp các cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm bắt, cập nhật và hiểu rõ hơn các quy định mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật về xây dựng.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, bà Tống Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Bộ Xây dựng cho biết: Bộ Xây dựng tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Nghị định này được ban hành nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường phân cấp trong quản lý Nhà nước gắn với công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu về cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP bao gồm 17 Điều và 7 Phụ lục, trong đó, sửa đổi, bổ sung 12 Nghị định; bãi bỏ toàn bộ 1 Nghị định; bãi bỏ một phần 1 Nghị định. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 20/6/2023.

Thảo luận tại Hội nghị, các nội dung báo cáo được đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng và các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, giải đáp một số vấn đề liên quan, những  khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng.

Đức Nguyên

bình luận