Bộ Xây dựng tập huấn kê khai phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức(23/05/2023)

Vừa qua, tại Trụ sở 37 Lê Đại Hành, Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn kê khai, nhập thông tin đầu vào và khai thác, sử dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, công chức các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể thuộc Bộ Xây dựng; viên chức các đơn vị sự nghiệp trực tiếp thực hiện công tác chuyên môn liên quan đến nội dung tập huấn.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện lộ trình hoàn thành Chính phủ số, chuyển đổi số của Bộ Xây dựng trên cơ sở Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công  chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Đề án 06/CP và hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ.

Tại hội nghị, các chuyên gia xây dựng hệ thống CSDL thuộc Tập đoàn VNPT và chuyên viên Trung tâm thông tin Bộ Xây dựng đã trình bày và hướng dẫn cách thức cập nhật, duyệt thông tin hồ sơ cán bộ công chức, viên chức trên phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức và chia sẻ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Xây dựng Đỗ Duy Hiển phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin và Tập đoàn VNPT trong việc phối hợp triển khai xây dựng và hoàn thiện phầm mềm quản lý cán bộ, hồ sơ công chức, viên chức của Bộ Xây dựng và tổ chức thành công các nội dung theo yêu cầu, mục đích đề ra.

Phó Vụ trưởng Đỗ Duy Hiển đề nghị sau buổi tập huấn, các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ trong quá trình kê khai, nhập thông tin đầu vào và khai thác, sử dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức của Bộ Xây dựng, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án ./.

 

Đức Nguyên

bình luận