Bộ tài liệu 280-Câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc(01/07/2022)

Viện Kiến trúc Quốc gia giới thiệu tới Quý học viên Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc  (Được ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KTS VN ngày 06 tháng 04 năm 2021 của Hội Kiến trúc Sư Việt Nam.

Botailieu-SHCCCHNKT

NỘI DUNG GỒM CÓ 04 PHẦN:

Phần 1: Câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp.

Phần 2: Câu hỏi về kiến thức pháp luật.

Phần 3: Câu hỏi về kiến thức chuyên môn.

Phần 4: Câu hỏi về quy tắc ứng xử nghề nghiệp.

Xem chi tiết, tải Tại đây

bình luận