Phương án thi tuyển Biểu tượng thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình(30/11/2016)

Công trình: Biểu tượng thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Địa điểm: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Giải thưởng: Đạt giải Nhất

Năm đạt giải: 2012

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

115-116

bình luận