Phương án thi tuyển công trình Bảo tàng thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa(30/11/2016)

Công trình: Bảo tàng thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Địa điểm: Nam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giải thưởng: Đạt giải Nhì

Năm đạt giải: 2012

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc – Viện KTQG

109-110

bình luận