Phương án thi tuyển Bảo tàng Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội(30/11/2016)

Công trình: Bảo tàng Hoàng Thành Thăng Long

Địa điểm: 18 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giải thưởng: Đạt giải Nhì

Năm đạt giải: 2014

Đơn vị thực hiện: Liên danh Viện Kiến trúc Quốc gia và BOYDEN NEY

107-108

bình luận