Vien-pho-TranDinhThai

Họ và tên : Trần Đình Thái

Năm sinh: 2/9/1957

I. Quá trình đào tạo:

Sau đại học:

Bằng thạc sỹ kỹ sư xây dựng.

II. Quá trình công tác:

– Tháng 12/1981 – 08/1982 : Kỹ sư – Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

– Tháng 12/1991 được tiếp nhận về công tác tại Trung tâm tin học Xây dựng ( nay là Công ty Tin học Xây dựng).

– Tháng 02/1997  – 01/2004 được bổ nhiệm nhận công tác Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ – Bộ Xây dựng.