Trụ sở: Viện Kiến trúc Quốc gia

Tên tiếng Việt:            VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – VKTQG

Tên tiếng Anh:            Vietnam Institute of Architecture

Trụ sở chính:            Số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37674881                            Fax: 024.37674880

Website:  www.viar.gov.vn  -   www.vienkientrucquocgia.gov.vn

 Email:vienktqg@gmail.com

 

TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ 7 – Huế

Số điện thoại: 234.3898979                       Fax: 234.3898979

 

 TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Địa chỉ : 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại : 028.35261401                     Fax : 028.35261401

E-mail: pvktmn@gmail.com                       pvktmn.vp@gmail.com

 

 KHỐI PHÒNG/BAN CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức – Hành chính

                             Phòng Kế hoạc – Tài chính

                             Phòng Quản lý KHKT&DL

Địa chỉ : Tầng 2, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : ………………….                       Fax :……………………

 

 KHỐI PHÒNG/BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Đào tạo & HTQT

                             Phòng Nghiên cứu UDKHCN

                             Phòng Nghiên cứu LLPT&LSKT

Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : ………………….                       Fax :……………………

 

 BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG (TCKHCN)

   Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 37620132              Fax : (024) 37620132

E-mail: tcktvn@gmail.com                          Website: www.kientrucvietnam.org.vn

 

 TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 37674107                Fax : (024) 37674107 

E-mail: kientrucquocgia@gmail.com

 

 TRUNG TÂM KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 

 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 

 TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH VÀ DI SẢN KIẾN TRÚC

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 38232461                   Fax : (024) 38232461 

E-mail: ttbt.baotonditich@gmail.com

 

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ KSKĐ XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại :  (024) 37674881 (122)     Fax :  (024) 37674881

 

 TRUNG TÂM THI CÔNG KIẾN TRÚC-MỸ THUẬT

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Email: kientrucmythuat2018@gmail.com

 

 VIỆN NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Địa chỉ : Tầng 5, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 

 VIỆN NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN VÀ TKĐHH XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 3, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..