Báo cáo “Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – ĐHQGHN tại Hòa Lạc”(25/03/2014)

Chiều ngày 25/3/2014, KTS Vũ Văn Trường – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia đã báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Thành phần tham dự có ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Viện Kiến trúc Quốc gia.

Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện từ 2013-2025 và các dự án thành phần sẽ làm tiền đề để triển khai đồng bộ các công việc từ năm 2014. Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc là dự án thứ 3  trong tổng dự án  xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có cơ cấu gồm 4 khu vực: Ký túc xá kèm khu dịch vụ: nhà ăn, căng tin; Khu thể thao, nhà đa năng, câu lạc bộ; Nhà chỉ huy, khối lớp học; Hội trường; Khu thao trường, bãi tập. Tại buổi báo cáo, các phương án thiết kế kiến trúc cho từng khu vực đã được đưa ra lấy ý kiến hội đồng.

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đã có những nhận xét, góp ý chi tiết cho dự án. Theo ông, cần có những chỉnh sửa cho lợp lý, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng công trình; Chú ý sử dụng tối đa năng lượng tự nhiên.

PV

bình luận