Dự án Đầu tư xây dựng công trình kho ngoại quan và trung tâm Logistic(21/10/2022)

Tên dự án: Đầu tư xây dựng kho ngoại quan và trung tâm Logistics.

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Đăng Khoa

Năm thực hiện: 2019 – 2020

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics

DuAn-Logistics

Dự án: Đầu tư xây dựng kho ngoại quan và trung tâm Logistics.

 

Thông tin dự án: Đầu tư xây dựng công trình kho ngoại quan và trung tâm Logistic (21/10/2022)

Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Tổng mức đầu tư: 100.000.000.000 đồng
Giá trị gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán: 1.202.153.876 đồng.

 

bình luận