Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội(10/04/2022)

Tên dự án: “Đầu tư  Xây dựng Trung tâm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội – thuộc dự án Đại học QGHN″.

Chủ nhiệm dự  án: KTS Kiều Tiến Trung

Nhóm thiết kế dự án: KTS Kiều Tiến Trung, KTS Nguyễn Văn Hưởng, KTS Nguyễn Đăng Khoa, KTS Đinh Văn Giang

Năm hoàn thành dự  án: 2021

Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm quy hoạch và thiết kế đô thị – Viện Kiến trúc Quốc gia

Thông tin dự án:

* Chủ đầu tư : Đai học Quốc gia Hà Nội

* Quy mô: 13.000 mét vuông

* Năm thiết kế năm 2020, phê duyệt năm 2021

QHDT-1

–         Công trình Nhà điều hành nằm trong khu đất TT2, với quy mô 53.157 m2 , thuộc Khu trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm (QG-HN03) thuộc dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã được Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quyết định số 543/QĐ-BXD ngày 28 tháng 4 năm 2020.

–         Loại công trình                                        : Công trình giáo dục

–         Cấp công trình                                         : Cấp II (theo quy mô kết cấu)

–         Bậc chịu lửa                                              : Bậc II

–         Độ kháng chấn                                        : Cấp II (thiết kế kháng chấn theo độ dẻo trung bình DCM)

–         Độ bền vững                                            : Bậc II

–         Niên hạn sử dụng                                  : 50 đến 100 năm

–         Chỉ tiêu sử dụng đất công trình:

–         Diện tích xây dựng: 2.974 m2

–         Tổng diện tích sàn: 13.125 m2

–         Số tầng cao : 12 tầng

–         Quy hoạch tổng thể với 4 khối nhà kết nối với nhau bằng hành lang cầu bao gồm: Khối nhà chính cao 12 tầng chính giữa với tổng chiều cao 46.5m, 1 khối nhà hội trường phía sau 1 tầng có tổng chiều cao 10.5m và 2 khối hành chính , nhà ăn 2 tầng có tổng chiều cao 10.5m 2 bên:

–         Xây dụng khối nhà hành chính 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 10.484m2

–         Xây dựng khối nhà hội trường 1 tầng nối tiếp và thẳng trục với khối nhà chính tổng diện tích sàn xây dựng 717m2.

–         Xây dựng khối nhà căng tin và trung tâm lưu trữ dữ liệu 02 tầng tổng diện tích sàn 1012m2, tầng 2 bố trí bếp và nhà ăn.

–         Xây dựng khối nhà phục vụ 02 tầng nối tiếp và vuông góc với khối nhà chính tổng diện tích sàn 1012m2

bình luận