Tên tiếng Việt:            VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

Tên tiếng Anh:            Vietnam Institute of Architecture

Trụ sở chính:               Số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37674881                              Fax: 024.37674880

Website: vienkientrucquocgia.gov.vn           Email:vienktqg@gmail.com

Trụ sở: Viện Kiến trúc Quốc gia

Văn phòng địa phương:

- TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ 7 – Huế

Số điện thoại: 234.3898979     *         Fax: 234.3898979

- TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Địa chỉ : 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại : 028.35261401   *          Fax : 028.35261401

 KHỐI PHÒNG/BAN CHỨC NĂNG

Địa chỉ : Tầng 2, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : ………………….                       Fax :……………………

 KHỐI PHÒNG/BAN CHUYÊN MÔN

Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : ………………….                       Fax :……………………

 BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG (TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM)

  Địa chỉ : Tầng 3, số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 37620132              Fax : (024) 37620132

E-mail: tcktvn@gmail.com                          Website: kientrucvietnam.org.vn

 TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 TRUNG TÂM KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH VÀ DI SẢN KIẾN TRÚC

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ KSKĐ XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 TRUNG TÂM THI CÔNG KIẾN TRÚC-MỸ THUẬT

Địa chỉ : Tầng 4, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 VIỆN NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Địa chỉ : Tầng 5, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..

 VIỆN NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN VÀ TKĐHH XÂY DỰNG

Địa chỉ : Tầng 3, số 389 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : …………………..                     Fax : ………………………..