Tên tiếng Việt:            VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

Tên tiếng Anh:            Vietnam Institute of Architecture

Trụ sở chính:               Số 389, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:84.437674881                              Fax:84.437674880

Website: www.viar.gov.vn  -   www.vienkientrucquocgia.gov.vn

Email:vienktqg@gmail.com

 

Văn phòng địa phương:

 

- PHÂN VIỆN KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Địa chỉ : 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại : 08.35261401   *          Fax : 08.35261401

 

- TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ 7 – Huế

Số điện thoại: 054.3898979     *         Fax: 054.3898979