Dự án thiết kế công trình công cộng (Trường học MNHK)(03/02/2021)

Công trình: Dự án thiết kế công trình Trường Mầm Non Hoàng Kim

Chủ trì: ThS. KTS Nguyễn Minh Đức

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2018

Đơn vị thực hiện: Viện Nhà ở và Công trình công cộng

TRUONG MAM NON HOANG KIM-VIEN NO

bình luận