PVT-Thanh-VIAr2000

Họ và tên: Vũ Đình Thành

Năm sinh: 01-01-1977

Quê quán: Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

 

I. Quá trình đào tạo:

1. Đại học

- Hệ đào tạo: chính quy

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

- Ngành học: Kiến trúc

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 1999

2. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kiến trúc công trình – năm 2004

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây Dựng  Hà Nội

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Giải pháp cải tạo không gian, cảnh quan đường phố Hà Nội.

II. Quá trình công tác:

- 01/2000 đến nay: Viện nghiên cứu kiến trúc Quốc gia, nay là Viện Kiến trúc Quốc gia

- Công việc đảm nhận: Nghiên cứu lịch sử kiến trúc Việt Nam và thế giới, thiết kế công trình kiến trúc, nội ngoại thất công trình

III. Quá trình NCKH:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học chính đã tham gia:

- Dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị các công trình kiến trúc đầu thế kỷ XX ở các đô thị đương đại – Tham gia

- Dự án: Nghiên cứu mối liên hệ giữa vật liệu xây dựng với hình thức kiến trúc công trình

- Dự án”điều tra, khảo sát đánh giá gía trị kiến trúc các công trình TGTN thời Nguyễn ở Việt Nam

- Dự án: Điều tra, đánh giá, xác định tiêu chí kiến trúc Việt Nam

- Dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá quỹ di sản kiến trúc truyền thống Việt Nam

- Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn kiến trúc làng ĐBBB

- Dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá kiến trúc nhà ở các dân tộc ít người miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

- Đề tài: Nghiên cứu đề xuất bảo tồn di tích khu Hoàng Thành Thăng Long

- Đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình đô thị làng quê Quảng Nam

- Dự án: Điều tra, khảo sát, xác định tinh hoa kiến trúc Việt Nam

- Đề tài: Nghiên cứu việc sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống trong công trình

2. Thiết kế công trình

- Trung Tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng – Chủ nhiệm dự án

- Nhà Hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng – Tham gia

- Bảo tàng thành phố Đà Nẵng – Tham gia

- Trung tâm hành chính thành phố Huế – Chủ nhiệm dự án

- Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo dục TP Hà Nội – Chủ nhiệm dự án

- Khu chung cư K96 – thành phố Hồ Chí Minh – Chủ nhiệm dự án

- Phòng họp BCH TW Đảng – Tham gia thiết kế

- Cải tạo trụ sở UNND tỉnh Phú Thọ – Chủ trì kiến trúc

- Cải tạo trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ – Chủ trì kiến trúc

- Cải tạo trường PTTH Chu Văn An – Hà Nội – Tham gia

- Trụ sở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Nam Định – Chủ trì kiến trúc.